חוזר ימי חופשה ותשלום בחגים

א. חופשה מרוכזת

ככלל, למעסיק הזכות והחובה להסדיר את מועדי החופשות של עובדיו, בכפוף להוראות החוק. על כן, מעסיק יכול להחליט כי במהלך ערבי החג ו/או ימי חול המועד ייסגר מקום העבודה, והעובדים ישהו בחופשה מרוכזת, זאת בכפוף לכללים שלהלן:

 1. אם מספר ימי החופשה (כולל היום הפנוי והמנוחה השבועית) הוא 7 ימים לפחות, יש להודיע לעובדים על ההוצאה לחופשה ותאריך תחילתה, שבועיים מראש לפחות.
 2. יש לוודא כי לעובד יש די ימי חופשה שעומדים לזכותו לניצול – אסור לכפות חופשה על עובד שאין לזכותו ימי חופשה צבורים.
 3. ימי חג לא יבואו במניין ימי החופשה השנתית. בהתאם לחוק, אם ימי החג חלים במהלך החופשה, יראו את החופשה כנפסקת לאותם הימים, וימי החג לא ינוכו ממכסת ימי החופשה השנתית של העובד.

 

ב. תשלום עבור ימי החג

 1. עובד חודשי – זכאי לתשלום משכורתו החודשית הרגילה, ללא קשר למספר ימי העבודה או המנוחה השבועית שחלו באותו חודש.
 2. עובד שעתי/יומי – המעסיק ישלם לעובד בעל וותק של 3 חודשי עבודה לפחות, עבור ימי חג, אם לא נעדר מהעבודה יום לפני החג ויום אחריו (אלא אם המעסיק הסכים לכך). העובד זכאי לדמי חגים בסכום של יום העבודה הרגיל (בממוצע שנתי או רבעוני).
 3. עובד משמרות – עובד משמרות שלא שובץ למשמרת סמוך ליום החג, ייחשב כמי שנעדר בסמוך לחג בהסכמת המעסיק, ויהיה זכאי לדמי חג.

***חשוב לזכור – הזכאות לדמי חגים חלה רק אם יום החג חל ביום שהעובד היה אמור לעבוד בו, והעובד הפסיד יום עבודה בגין החג.

 

ג. עבודה בחול המועד וערב חג

 1. על פי החוק (אלא אם נקבע אחרת בהסכם קיבוצי או אישי), יש לראות בימי חול המועד כימי עבודה רגילים.
 2. יום חופשה בערב חג או בחול המועד דינו כיום חופשה מלא.

 

 ד. תשלום עבור עבודה בחג

 1. עובד שעתי או יומי שעבד בחג זכאי לתשלום של 150% משכרו היומי עבור שעות עבודתו בחג. על אף האמור, בהתאם לפסיקה עובד יומי או שעתי שהועסק בחג באילוץ המעסיק, זכאי לתשלום שכר עבור שעות עבודתו בחג (בשיעור של לפחות 150% משכרו הרגיל) ובנוסף זכאי לדמי חגים בשיעור 100% משכרו (אם מלכתחילה היה זכאי לדמי חגים). סך כל התגמול שהעובד זכאי לו יהיה בשיעור 250% משכרו הרגיל עבור שעות עבודתו בחג.

 

ה. עובדים שאינם יהודים

 1. עובד שאינו יהודי רשאי להיעדר מעבודתו בימי החג של דתו הקבועים בחוק.
 2. עובד שאינו יהודי שבחר כימי חג את חגי דתו, ומקום עבודתו סגור בחגים יהודיים, לא יקבל כפל תשלום (הן על חגי דתו והן על החגים היהודיים). העובד יהיה זכאי לדמי חופשה שנתית עבור היעדרותו במהלך החגים היהודיים, וממכסת ימי החופשה השנתית שצבר ינוכו ימים אלה.

מאמרים נוספים