חובת מינוי ממונה למניעת הטרדה מינית במקום העבודה

בקרב רבים מהמעסיקים במדינה קיימת האשליה כי על פי חוק, קמה חובה למנות אחראי למניעת הטרדה מינית (להלן: "הממונה") רק במקום עבודה בו מועסקים מעל 25 עובדים, אולם אין זה המצב!

בהתאם לתקנה 4 לתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעסיק), תשנ"ח-1998 (להלן: "התקנות"), מחויב כל מעסיק למנות אחראית על תחום ההטרדה המינית (להלן: "הממונה"). בין תפקידי הממונה נמצאים: מתן מידע והדרכה לכלל עובדות ועובדי התאגיד בנוגע לחוק למניעת הטרדה מינית, מתן המלצות למעסיק בדבר טיפול במקרה של הטרדה מינית או התנכלות, יידוע מתלוננות בדבר דרכי הטיפול בתלונה, בירור של תלונות ועוד.

בפסיקת בתי הדין הודגש כי אין די למלא חובות אלו באופן פורמלי, שכן אחריות המעסיק הינה מהותית.

ביום 13.12.2022 ניתן פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה במסגרת הליך ע"ע 35999-10-21, פלונית נ' חברה פלונית, אשר קבע כי המערערת (העובדת) הוטרדה מינית במסגרת עבודתה במשיבה (בית מלון גדול באילת), וחייב את המשיבה בפיצוי בסך של 120,000 ₪, בגין הפרת חובותיה לפי דין לטפל בתלונת המערערת-עובדת, וכן למנוע הטרדה מינית במקום העבודה. בפסק הדין, הדגיש בית הדין הארצי את "עמודי התווך" של חובות המעסיק בבירור תלונה בדבר הטרדה מינית- תיעוד, קיום בדיקה יסודית וקבלת החלטה אופרטיבית, וקבע כי, אמנם המעסיקה מינתה אחראית למניעת הטרדה מינית, אולם זו לא נקטה אמצעים סבירים למניעת ההטרדה במקום העבודה: "חובות המעסיקה כוללות בהתאם לתקנות ולפסיקה מגוון רחב של צעדים אשר לא הוכח כי ננקטו על ידי המעסיקה במקרה דנן, לרבות: דרישה ישירה ואישית מכל ממונה ועובד להימנע מהטרדה מינית, יידוע של העובדים בדבר התופעה ואופן הטיפול בה, העמדת הוראות החוק לנגד עיני העובדים וכן קיום פעולות הדרכה והסברה בנושא באופן קבוע תוך קיום בקרה על מידת המודעות של עובדים לנושא."

בפסק דין נוסף, של בית הדין האזורי בירושלים מיום 12.2.23 (סעש 8130-03-20‏ ‏ פלונית נ' אלמונית, חייב בית הדין מעסיקה לשלם לעובדת שהוטרדה פיצוי בסך כולל של 200,000 ₪ (מתוכם את העובד שביצע את ההטרדה ב – 20,000 ₪) וקבע כי: "התמונה שהצטיירה לפנינו בכל הנוגע לחוסר ההקפדה של הנתבעת על הוראות החוק למניעת הטרדה מינית והתקנות מכוחו היא עגומה. דומה שעל אף שבקרוב יחלוף חצי יובל מאז חקיקתו של החוק למניעת הטרדה מינית, תכליתו והחובות מכוחו לא היכו שורשים בנתבעת וזאת, למרבה הצער, באופן עמוק ורחב. ועל אף שמדובר בחברה שכאמור בפתח הדברים מעידה על עצמה שהיא הגדולה בתחומה, ומעסיקה מאות רבות של עובדים."

פסקי דין אלה ואחרים, מדגישים, שוב, את החשיבות הרבה במינוי אחראי על תחום מניעת הטרדה מינית במקום העבודה ואת חובת המעסיק לוודא כי ננקטים צעדי מנע באופן יזום ואקטיבי.

משעמדנו על החשיבות במינוי אחראי על תחום מניעת הטרדות מיניות, מן הראוי להדגיש כי התקנות מורות מי כשיר לשמש כאחראי כאמור:

  • האחראי יהיה אדם המתאים לתפקיד זה מבחינת כישוריו, ניסיונו, מעמדו המקצועי, יחסי האנוש שלו ובקיאותו בחוק (מומלץ כי האחראי יעבור הכשרה ייעודית המעוברת על-ידי גופי מגזר שלישי העוסקים בנושא).
  • ככל הניתן, ימנה המעסיק אישה לאחראית.
  • מי שמעסיק פחות מ-10 עובדים רשאי למנות את עצמו לאחראי לפי החוק.

כמו כן ובהתאם לתקנות, על המעסיק להביא לידיעת כל עובד את שם האחראי ואת הפרטים הדרושים לשם פנייה אליו, להקל על עובדיו את הגישה לאחראי, ולתת לו את התנאים הדרושים למילוי תפקידו.

מאמרים נוספים