חברי ועד ודירקטורים שומרים על כשירות ומתעדכנים!

חברי ועדים, דירקטורים יושבי ראש ומנהלים, כולכם מוגדרים כשומרי הסף של התאגיד והנכם נושאים באחריות להתנהלותו.
בעידן של "ממשל תאגידי" המדינה מכתיבה לכם דרישות ומציבה בפניכם סטנדרטים גבוהים של תיפקוד והתנהלות באופן דינמי ומתקדם.
על פי ניסיוננו בתחום, ישנה חשיבות גדולה לכך שתהיו מעודכנים, בהנחיות וההלכות העוסקות בביצוע תפקידכם בעידן "הממשל התאגידי", על מנת שתבצעו תפקידכם באופן נכון ומקצועי.
במפגשים שערכנו עם ועדי אגודה ודירקטוריונים גילינו נושאי משרה מופתעים מהיקף התפקיד והאחריות שלהם, אך יחד עם זאת צמאים להעשרה והרחבת יידע בתחום.
נושאים כמו, אחריות לתאגידי המשנה, כשירות, חשיבות האמור בפרוטוקול, אחריות לתפקיד בהתנדבות, אחריות לחלוקת רווחי התאגיד, שיקול הדעת העסקי, הזכות והאחריות לקבלת מידע, אלו ועוד, דורשים מהדירקטורים להיות מעודכנים ובעלי הידע הנדרש, על מנת לשפר את תפקודם.
אנו שבים וממליצים לכל חברי הועדים והדירקטוריונים, יש לבצע אחת לזמן מה מפגשים, על מנת להשתפר, לחדד את דרישות התפקיד ולהתעדכן בהתפתחויות והחידושים בתחום אחריות נושאי המשרה.

מאמרים נוספים