זכויות עובדים ביום בחירות

יום הבחירות לרשויות המקומיות נדחה ליום שלישי, 27 בפברואר 2024, יח' אדר א' ה'תשפ"ד. 

בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965 ובחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), תשנ"ד- 1994, נקבע כי ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות אשר בתחומן נערכות בחירות כלליות, יום הבחירות יהיה יום שבתון. 

אנו מבקשים להביא בפניכם את עיקרי ההוראות הנוגעות לזכויות העובדים ביום שבתון זה. 

 1. שעות השבתון– קיימות שתי עמדות לעניין אורכו של יום השבתון. לפי עמדה אחת, יום השבתון חל בכל שעות היממה, קרי מחצות הלילה עד חצות הלילה. לפי עמדה שנייה, הנתמכת בהנחיות שהוציא משרד העבודה ואותה אנו ממליצים לאמץ, מקובל להתייחס לשבתון ככזה המתחיל משעת פתיחת הקלפי ועד לסגירתו, קרי- מהשעה 07:00 בבוקר עד השעה 22:00 בלילה. 
 2. תחולה– כל עובד יהיה זכאי ליום שבתון ביום הבחירות, בהתקיים אחד מאלה:
  1. מקום עבודתו נמצא בתחום רשות מקומית או מועצה אזורית שנערכות בה הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות.
  2. מקום עבודתו אינו נמצא בתחום רשות / מועצה שנערכות בה הבחירות, אך הוא רשום בפנקס הבוחרים של רשות / מועצה שהבחירות נערכות בה.
 1. יובהר, כי לעובד שזכאי ליום השבתון לא ינוכה יום חופש עבור יום זה.
 2. מי לא זכאי?
  1. עובד שאינו רשום בפנקס הבוחרים של רשות / מועצה שהבחירות נערכות בה, ומקום עבודתו אינו נמצא בתחום רשות / מועצה שנערכות בה הבחירות – עובד כזה אינו זכאי כלל לשבתון ועבורו מדובר ביום עבודה רגיל (שבגינו יקבל שכר רגיל אם יעבוד או שינוכה לו יום חופש במקרה שייעדר). 
  2. עובדים זרים המועסקים בסיעוד ביתי, מלונאות, הסעדה, בניין, חקלאות או תעשייה, אינם זכאים ליום שבתון. עובדים זרים בענפים אלה שיעבדו ביום הבחירות יהיו זכאים לשכרם הרגיל בלבד, ואם ייעדרו מהעבודה ביום זה יהיו זכאים לתשלום רגיל בעד ההיעדרות, לפי חוקי העבודה, צו הרחבה או הסכם קיבוצי. 
  3. העובד נמנה על עובדי שירותים ציבוריים אשר יפעלו כסדרם ביום הבחירות. 
 1. תשלום שכר בעד יום הבחירות– עובד שעבד אצל מעסיק לפחות 14 ימים רצופים סמוך ליום הבחירות ונעדר מעבודתו בשל השבתון, זכאי לשכר הרגיל שהיה משתכר אילו עבד באותו יום.
 2. האם ניתן לחייב עובד לעבוד ביום הבחירות? לא ניתן לחייב עובד לעבוד ביום הבחירות, אלא אם מדובר בעובד המועסק ב"שירותים הציבוריים" שנמנו בהודעה שפרסם משרד הפנים (למידע נוסף ניתן לפנות למשרדנו). יחד עם זאת, החוק אינו אוסר על עבודה ביום הבחירות ולכן ניתן להציע לעובדים לעבוד ביום הבחירות. כמובן, שבכל מקרה יש לאפשר לעובד לממש את זכותו להצביע. 
 3. תשלום עבור עבודה ביום השבתון-  בהתאם להנחיות משרד העבודה, מי שעובד ביום הבחירות לרשויות המקומיות (לרבות עובד הנמנה על עובדי שירותים ציבוריים שנקבע כי יפעלו כסדרם ביום הבחירות) זכאי לשכר בשיעור של 200%, או לחלופין לשכר רגיל ובנוסף שעות חופשה תמורת שעות עבודתו בפועל ביום זה (כפי שנקבע לגבי תשלום עבור עבודה ביום הבחירות לכנסת).
 4. הבהרות- למען הסר ספק, יובהר כי השבתון חל רק על הסיבוב הראשון של הבחירות לרשויות המקומיות ולראש הרשות, כלומר ביום הבחירות עצמו. ביישובים שבהם אף מועמד לראשות העיר או לראשות המועצה לא זכה ברוב הנדרש, יתקיים סיבוב שני כעבור 14 יום, ומועד זה יהיה יום עבודה רגיל.
 5. חוזרנו זו הוא לידיעה כללית בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. 
 6. אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה נוספת. 

מאמרים נוספים