השפעת עדכון שכר המינימום על שכר הנוער

עדכון שכר המינימום משפיע באופן ישיר גם על שכר המינימום לנוער, אשר על פי תקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים), תשמ"ח-1987 נגזר משכר המינימום הכללי.

לאור זאת יעמוד שכר המינימום לנוער על השיעורים הבאים:

 

גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר חודשי שכר לשעה*
עד 16 70% 3,900 22.55
עד 17 75% 4,179 24.16
עד 18 83% 4,625 26.74

 

*בהתאם לתקנות, שכר המינימום השעתי לנוער הוא השכר החודשי חלקי 173 שעות ולא 182 כנהוג אצל מבוגרים.

 

מאמרים נוספים