הרפורמה הזו היא כמו להיכנס למארב מתוכנן של תורכיה!

במסגרת המאבק של משרדנו ברפורמה בחקלאות עולים הנתונים הבאים. הרפורמה בחקלאות הונחה על שולחן הממשלה ואף אושרה על ידה, ללא שהיה  בפני משרד החקלאות מידע המתייחס לכך שמדינת ישראל הנה "מדינת אי".

משרד החקלאות גם לא בחן את ההשלכות בנושא הפיקוח על התוצרת המיובאת. לא עמד בפני המשרד טרם הנחת הרפורמה מידע בעניין השמדת תוצרת חקלאית בישראל בשל עודף היצע, מידע באשר לאחוזי הרווח של מגדלי הפירות בישראל, מידע אודות מספר החקלאים שהפסיקו לעסוק בחקלאות ב- 10 השנים האחרונות או הקטינו משמעותית את פעילותם בשל עלויות היצור הגבוהות, מידע בנושא הבדלי עלויות היצור של תוצרת חקלאית בין ישראל למדינות אחרות (מים, עובדים, תשומות) ומידע בעניין השפעת היבוא על מחירי הפירות הנמכרים בישראל. למשרד החקלאות אף לא היו נתונים השוואתיים בין מחיר הירקות והפירות הנמכרים לצרכן בישראל לבין אלו הנמכרים לצרכן בארצות המערב, לא היה לו מידע אודות פערי התיווך בין היבואנים לקמעונאים ולא מידע מספק בעניין השפעת היבוא על החקלאות המקומית. ואם זה לא מספיק, למשרד החקלאות לא היה אפילו מידע בעניין פירות שלגביהם הופחת המכס וכתוצאה מכך מחיריהם ירדו ואף לא מידע באשר להפחתת השימוש במי הקולחין בישראל.

וכל זה לא הפריע למשרד החקלאות לאשר בממשלה רפורמה שמשמעותה, (לפי בכירי המשרד עצמו) סכנה ברורה לכך שתורכיה ומדינות נוספות ישתלטו על חלק ניכר מאספקת התוצרת הטרייה של מדינת ישראל!

מאמרים נוספים