הצעת חוק פרטית חושפת – בכל מה שקשור לרפורמה בחקלאות, ניתן היה לפעול אחרת!

במהלך השנתיים האחרונות אמרנו מעל כל במה אפשרית כי "הרפורמה בחקלאות", תביא רק הרס ונזק. היא לא תוריד את מחירי המזון הטרי והיא מסכנת את ביטחון המזון של אזרחי ישראל.

חזרנו ואמרנו כי לפני ששרי האוצר והחקלאות פוגעים בצורה כ"כ אנושה בחקלאים הישראלים, אליהם לוודא כי אין בנמצא אמצעים אחרים להפחתת ההוצאה של בית אב על מזון אשר ניתן לבצע ואשר פגיעתם בחקלאים ובחקלאות פחותה טרם חתימת צווי ביטול מכסים.

הזהרנו כי לא נבחנו באופן רציני חלופות להוזלת מחירי התוצרת החקלאית הטרייה. אמרנו כי קמפיין ממשלתי להצלת מזון והפחתת אובדן מזון הינה חלופה אפשרית להוזלת הסל החודשי. הזכרנו כי על פי נתוני דו"ח לקט ישראל בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה, משק בית ממוצע בישראל זורק לפח כ- 13% מההוצאה של משקי הבית על מזון, כלומר משפחה ממוצעת בישראל זרקה בשנת 2020 מזון בשווי של כ- 3,600 ₪ שווה ערך לצריכת מזון ממוצעת בחודש וחצי.

אמרנו כי השקעת משאבים ממשלתיים בקידום הצלת מזון והפחתת האובדן הינה דרך אפשרית להילחם ביוקר המחיה ואם אכן יושג יעד של הפחתה ב- 50% משמעותה חסכון של כ- 300 ₪ למשפחה ממוצעת מדי חודש. סכום שהינו באופן וודאי גבוה הרבה יותר מכל חסכון חודשי שמנסים להשיג באמצעות הפחתת מכסי המגן על יבוא התוצרת החקלאית ברפורמה ולמעשה מייתרת אותה.

באופן ציני המראה כמה הממשלה היוצאת היתה אטומה, עתה לאחר ששרי האוצר והחקלאות  העמידו עם רפורמה קלוקלת את החקלאות הישראלית בסכנה, מגישים שלושה חברי כנסת מטעם ישראל ביתנו הצעת חוק המבקשת לטפל בדיוק במה שביקשנו לטפל טרם החתימה על הצווים והפגיעה בחקלאים.

בהתאם להצעת החוק, הרשתות ימכרו מוצר מזון (המסומן לפי חוק הגנת הצרכן) אשר תוקפו עומד לפוג בהנחה של לפחות 30% ממחירו.

בדברי ההסבר להצעת החוק נאמר לגבי דו"ח לקט ישראל כי הוא "מציב בפנינו תמונה מדאיגה ועצובה על בזבוז מזון של כ-2.5 מיליון טונות, המהווים כ-35% מהיקף ייצור המזון המקומי בישראל, שמשמעותה הפסד כספי של כ-615 שקלים חדשים בכל חודש לכל משק בית בישראל."

ראוי להזכיר כי מי שהוביל בממשלה היוצאת את הרפורמה הקלוקלת בחקלאות, טען כי היא תחסוך לבית אב בישראל כ 80 ₪ בחודש. עתה מתברר כי כפי שאמרנו, אפשר גם אחרת!

מאמרים נוספים