בג”צ קבע שלא יאפשר למשטרה לברוח מחובתה לסלק מידית פולשים. השאלה מה אתם החקלאים תעשו עם זה?

החקלאים מבקשים מהמשטרה מעט מאוד. שתעשה את תפקידה ותקיים את הסדר הציבורי במדינה. המשטרה אינה רשאית למשוך את ידה מטיפול בעבירות הפוגעות בסדר הציבורי וברכושו של האזרח באמתלה שמדובר בסכסוך אזרחי או עסקי. לפשעים רבים יש רקע של סכסוך עסקי או אזרחי אז מה לא מטפלים? גביית חובות באמצעים אלימים, סחיטה, איומים, גניבות אפילו רצח מתבצעים על רקע סכסוך עסקי/אזרחי. אלא שסכסוך אזרחי חדל להיות כזה מהרגע שאחד הצדדים נוקט במעשה אלימות כלפי גופו או רכושו של הצד האחר.

על כן, כאשר חקלאי מתקשר למשטרה ומבקש התערבות מיידית לסילוק פולשים משטחו. על המשטרה לפעול מידית. בלי זימון לחקירה בתחנה, בלי למלא דוחות, יומנים ושאלונים, ובטח שאסור למשטרה לדחות את הפניה בטענה שמדובר בסכסוך עסקי או אזרחי. זה לא!

כאשר החקלאים פונים למשטרה חייבת האחרונה להושיט עזרה ולפעול. אם לצורך מניעת הפלישה ואם כדי להחזיר את המצב לקדמותו להוציא את הפולש. כך קובע החוק וכך פסק בג"צ! יותר מכך, אם תסרב המשטרה לסייע בטענת "הסכסוך האזרחי", החקלאים צריכים לדעת כי בג"צ עשוי להתערב ולצוות על המשטרה לפנות את הפולשים מידית. בג"צ כבר התבטא מספר פעמים בעבר בנושא זה ולא היסס לומר כי לא יאפשר למשטרה לנהוג באוזלת יד. עכשיו נשאלת השאלה מה אתם החקלאים תעשו עם זה?

מאמרים נוספים