העלאת שכר המינימום

הרינו לעדכנכם כי שר העבודה, יואב בן צור, חתם על צו להעלאת שכר המינימום, והחל מיום 1.4.2023 גובה שכר המינימום לחודש יעמוד על סך 5,571.75 ₪ לעומת 5,300 ₪, עד כה.

לגבי עובדים שעתיים, שכר המינימום לשעה לא יפחת מ-30.61 ₪ לשעה, לפי צו ההרחבה בדבר קיצור שבוע עבודה ל 42 שעות.

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בנושא.

מאמרים נוספים