הנחיות משרד הבריאות בדבר ניהול רפואי של מרפאות שיניים

בתחילת חודש יוני 2019 פרסם משרד הבריאות הנחיות מעודכנות לניהול רפואי של מרפאות שיניים. מטרת ההנחיות היא לקבוע את צורת הניהול של המרפאות על מנת להבטיח מתן טיפול רפואי נאות וביקורת רפואית הולמת. אנו ממליצים לקיבוצים שמנהלים מרפאת שיניים לעבור על ההנחיות על מנת להשתפר ולהיצמד לסטנדרטים הרפואיים הקבועים בהן לטובת החברים והתושבים המטופלים.

להלן חלק מההנחיות שנקבעו (מומלץ לקרוא את מסמך ההנחיות המלא):

 1. מקרי חירום:
  • א. במרפאה תהיה תלוייה, במקום בולט וגלוי לצוות, הודעה ובה כתובת המרפאה, ומספרי הטלפון של מגן דוד אדום, ושל שירותי אמבולנס נוספים (כגון שח"ל נטלי וכו' במידה ויש).
  • ב. רופא השיניים שהפנה מטופל לבית חולים או למומחה יתלווה למטופל או יציידו בהפנייה ברורה הכוללת את פרטי ההתקשרות של הרופא, לפי העניין.
  • ג. כל רופא שיניים יהיה בוגר קורס החייאה בסיסי BLS מתקדם בתוקף, וכל שיננ/ית וסייעת יהיו בוגרי קורס החייאה בסיסי BLS בתוקף – כמפורט בחוזר חטיבת הרפואה ניהול מערך החייאה במוסדות ו/או מתקנים רפואיים.
  • ד. במידה ומתבצעת במרפאה סדציה מתונה (הכרתית) או הרדמה כללית, על צוות המרפאה להיות בוגרי קורס החייאה כנדרש בחוזר חטיבת הרפואה סדציה והרדמה כללית ברפואת שיניים.
  • ה. בכל מרפאה תהיה זמינה, במקום ידוע לכל הצוות, מודעה עם סדר פעולות החייאה.
 2. לכל מרפאה ימונה מנהל מקצועי לשירות – כמפורט בחוזר חטיבת הרפואה "אמות המידה להתנהלות מרפאות ומכונים עצמאיים בקהילה".
 3. מטופל זכאי לנוכחות אדם נוסף, איש צוות רפואי או אדם אחר על פי בחירתו (ר' חוזר חטיבת הרפואה בדיקה גופנית בתחום צנעת הפרט).
 4. רופא שיניים יטפל במטופל רק בנוכחות סייעת. במקרים דחופים של עזרה ראשונה ניתן לטפל ללא נוכחות סייעת.
 5. ביטוחים: כל מרפאת שיניים תבטח את חצריה בביטוח צד שלישי. כל רופא שיניים ושיננ/ית יהיו מבוטחים בביטוח אחריות מקצועית.
 6. מידע למטופל: במרפאה יוצגו באופן גלוי לקהל עיקרי חוק זכויות החולה וכן מספר הטלפון של פניות הציבור במשרד הבריאות. במרפאה בה עובדים יותר משלשה מטפלים, ישאו המטפלים תג זיהוי בו רשום שם, מקצוע, תואר, והמומחיות המוכרת (אם יש).
 7. רשומה ממוחשבת: הרשומה הרפואית יכולה להיות ממוחשבת בתנאי שכל רישום מלווה בטביעת זמן על מועד הביצוע והמשתמש לא יוכל למחוק או לתקן רישום לאחר ביצועו מבלי להשאיר סימון של השינוי. בנוסף,  לכל הרשומות במחשב יהיה גיבוי על מנת להבטיח שמירת המידע הרפואי.
 8. במטופלים עם קוצב לב או מחולל הלם חשמלי יש לטפל בהתאם להנחיות 5.4 – טיפול שיניים בחולים עם קוצבי לב ודפיברילטורים.
 9. אין להפלות נשאי מחלות כגון HBV ,HCV ,HIV כולל בקביעת תורים.

 

להורדת קובץ הנחיות אנא לחצו כאן

מאמרים נוספים