הממשלה צריכה לתקן את הנזקים של שר החקלאות היוצא ומהר

את הנזקים ששר החקלאות פורר הספיק לעשות כאן בתקופה הקצרה של כהונתו קשה לספור. הם רבים ומגוונים ונוגעים כמעט לכל ענף חקלאי שאמור לקדם שר חקלאות על מנת לספק לאזרחי ישראל מזון טרי ובריא באופן רציף.

אם יש משהו מדהים בסיפור הזה, זה ההנחות שהשר פורר קיבל מהציבור, מהתקשורת ומהנהגת החקלאים על הסיבוב הציני שהוא עשה כאן. "תקנות ההטלה" הן דוגמא טובה לעוד מהלך שיטחי, חסר תכלית ובעיקר חסר אחריות.

ענף התרנגולות המטילות, מספק לאזרחי ישראל את אחד ממוצרי המזון הבסיסיים והנפוצים ביותר – הביצים. בישראל עולה היקף הצריכה השנתית של ביצי המאכל על שני מיליארד. הביצים בארץ מסופקות על ידי כ- 2,900 יצרנים אשר מוכרים את הביצים למשווקים מורשים והאחרונים מוכרים את הביצים לציבור הצרכנים.

ענף העופות המטילות בישראל, האחראי על ייצור הביצים המקומי, הנו ענף מפוקח אשר בעיקרו וברובו המוחלט ממוקם בפריפריה, במושבים הסמוכים לגבול בגליל וביתר קצוות הארץ.

בשנים האחרונות עובר הענף רפורמה עמוקה שעיקרה איזון בין צרכי הגידול, רווחת הציבור וצער בעלי חיים. עיקרה של הרפורמה מתמצה בהוצאת הלולים מלב הישובים ומיקום אזורי הגידול במרחק סביר מבתי התושבים, מעבר מלולי סוללה (כלובים) ישנים ללולי חופש מתקדמים מאוד, הומניים יותר, הלוקחים בחשבון את רווחת העופות ובריאותם.

בשלהי שנת 2021 עסק שר החקלאות בהליך תיקון התקנות אשר פורסמו ולפיהן לכאורה חולקו מכסות ביצים חדשות למגדלים חדשים הפזורים בכל רחבי הארץ "מדן ועד אילת".   (תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2022), תשפ"ב-2021). מטרת התקנות הייתה לייצר פתרונות למחסור בביצים בישראל ולייצר ביצים בישראל.

הנה מה שאמר שר החקלאות פורר בוועדת הכלכלה כשהנושא עלה על שולחנה ביום 27.12.2021: "אנחנו כל הזמן מדברים על נושא של ביטחון במזון. אני חושב שדווקא בתחום הזה הגידול בישראל הוא דרמטי וזאת מסיבה פשוטה והיא שיתירות יבוא היא משהו שלא בהכרח נכונה גם כלכלית וגם מבחינת היכולת לספק את התוצרת לאזרחים. בסופו של דבר כשאתה מייבא ביצים, עד שהן מגיעות לכאן, הפחת שיש בדרך, בוודאי באירועים שהם אירועים שאנחנו לא שולטים עליהם במדינות אחרות, במוצר שהוא כל כך בסיסי, קל וחומר במוצר שהוא מתוכנן – סביר שלמדינת ישראל תהיה איזושהי יתירות לאירועים כמו אירועים שאנחנו נחשפים אליהם כרגע. כשאני או מישהו מדבר על ביטחון במזון, אני לא יכול להשאיר את זה כשאני אומר שתמיד אני אייבא. התפרצות שפעת העופות מוצאת אותנו במצב שאנחנו כרגע נמצאים במחסור חמור בביצים ואני לא יודע מה קורה במקומות בעולם אבל גם המקומות מהם אפשר להביא ביצים הולכים ומתמעטים. לכן אנחנו חייבים לייצר כאן מצב של יתירות במשק כדי לדאוג שתהיה כאן אפשרות לספק את הביצים לאזרחי מדינת ישראל."

באשר למטרת תיקון תקנות ההטלה, ראו גם דברי מנכ"לית משרד החקלאות בדיון"… אבל המטרה של התקנות הללו היא לייצר ביצים בישראל. לייצר פתרונות למחסור בישראל ולייצר ביצים בישראל". ובדיון מיום 1.3.2022 (נספח 15) נאמר כך: אוקי. אז כשאני מנסה לגרום לייצור ביצים בישראל ולביטחון המזון ברמה המקומית כאשר בשבועות האחרונים ייבאו עשרות-מיליוני ביצים לישראל – אתם תמצאו הרבה מאוד ביצים חומות בשווקים, הביצים האלה הגיעו מספרד וממדינות נוספות. אני מנסה לייצר ביצים פה, וזו כל המטרה של לחזק את החקלאות המקומית, ויש מספר חסמים שידועים, בין אם זה חקלאים חדשים בתקנות של מכסות חדשות ובין אם זה לחקלאים הקיימים – המטרה שלי זה להביא את התיקונים האלה לוועדת הכלכלה ולתקן אותם כי הם מצריכים חקיקה. למשל, אם אמרנו שהלול יאוכלס השנה – ייוצרו הביצים ואנחנו מדברים על אכלוס – -".

ובהמשך: "חשוב לי להגיד שאני רוצה חקלאות מקומית וייצור ביצים ברמה המקומית ולא ייבוא מכל העולם, ואם לא נעשה את התיקונים האלה, אני תלויה בייבוא מהעולם. ולכן, כשאני באה ביושר ובידיים נקיות, אחרי שפרסמתי לשימוע ציבורי ואומרים לי: רק תגיעי להסכמות, שאני כולי תקווה – -."

ממקרא הדברים הללו, ניתן היה לחשוב כי שר החקלאות יתקן תקנות אשר יצמיחו ויפתחו את הענף ויכניסו מגדלים חדשים אשר יגדילו את היצע הביצים המשווקות לאזרחי ישראל. מחשבות לחוד ותקנות לחוד. בתקנות נקבעו תנאים לפיהם מקבלי מכסות חדשים מחויבים לאכלס את מלוא המכסה עוד במהלך שנת התכנון בלול חדש. שמעתם נכון. אזרח שקיבל מכסות בשנת 2022, עליו לבנות לול ולאכלסו עוד בשנת 2022 שאם לא כן יאבד מכסתו! המדובר בהגבלה בלתי סבירה באופן קיצוני, הפוגעת באופן קשה ובלתי הפיך בחקלאים שכן ברור לכל בר דעת כי במדינת ישראל לא ניתן להקים יש מאין, בתוך שנה, לול מטילות. ואולם חמור מכך, הפגיעה היא באזרחי ישראל שהאינטרס המובהק שלהם הוא פיתוח החקלאות וייצור הביצים העצמאי של ישראל כמו שאמר שר החקלאות עצמו, פיתוח שכמובן נעצר לאור המציאות שייצרו התקנות.

במחסור הבא שיהיה כאן בביצים למאכל, תזכרו את התקנות של שר החקלאות. תזכרו את הרפורמה בחקלאות, את העבודה השטחית שנעשתה כאן על ידי שרי החקלאות והאוצר כאשר נקבע בתקנות שאמורות להצמיח ולפתח את ענף ייצור הביצים, שרק מי שיקים לול בתוך שנה ויאכלס אותו יוכל לקבל מכסה.

על הממשלה הנכנסת, לתקן את התקנות ומהר ולהאריך את משך הזמן להקמת לול למספר שנים. העיסוק בחקלאות דורש לתת משקל ראוי לאינטרסים ציבוריים ולאומיים כגון סוגיית בטחון המזון הלאומי וכדאי שהממשלה החדשה תזכור זאת ותביא את זה בחשבון בכל החלטה שלה בתחום החקלאות.

מאמרים נוספים