המלצות למעסיקים בעניין צבירת ימי חופשה

בפסק דין שניתן לאחרונה נדון מקרה של עובד אשר לטענתו לא לקח ימי חופשה והגיע לצבירה של 190 ימי חופש.

במהלך תקופת ההעסקה "מחק" לו המעסיק 100 ימים ללא כל נימוק ואיפס את הצבירה.

בית הדין לעבודה שוכנע בטענת העובד כי לא ניצל ימי חופשה במהלך שנות עבודתו וקבע, בין היתר כך:

"אף שחוק חופשה שנתית, תשי"א-1951 קובע, כי ככלל, חופשה שנתית ניתן לצבור משך שנתיים אין הוא אוסר על מעסיק להיטיב עם עובדיו ולאפשר להם צבירה בלתי מוגבלת או רחבה ממגבלת השנתיים הקבועות בחוק".

בית הדין חייב את המעסיק ברכיב זה בסך של כ-90 אלף ₪ לפי שכרו האחרון של התובע!

המלצתנו למעסיקים הינה חד משמעית:

  1. לציין את מגבלת הצבירה כבר בהסכם ההעסקה.
  2. להוציא חוזרים לעובדים בנושא ניצול ימי חופשה.
  3. להנחות את המנהלים לאפשר לעובדים לנצל את ימי החופשה.
  4. לנהל מעקב הדוק אחר צבירות חריגות ולטפל בהן.

מאמרים נוספים