המדריך לדירקטור

כבר נקבע לא אחת כי הדירקטור הוא נושא משרה מרכזי בתאגיד.

"הדירקטוריון נתפס כמעין "שומר הסף של החברה", העומד בראש הפירמידה התאגידית".

(ע"א 619/05 עופר נמרודי נ' מדינת ישראל).

 

"אכן, היות אדם דירקטור אינו רק עניין של כבוד או כיבוד. אין זה אך גמול על שירותים שניתנו בעבר למדינה ולחברה. זו אינה אך דרך מכובדת לצאת לגימלאות. להיות דירקטור משמעותו למלא תפקיד מרכזי בחברה".

(ע"א 610/94 בוכבינדר נ' כונס הנכסים הרשמי בתפקידו כמפרק בנק צפון אמריקה).

 

כדי לסייע לכם לממש את אחריותכם ולבצע את תפקידכם באופן מיטבי כחברי ועדים ודירקטורים, הכנו לכם את "המדריך לדירקטור".

 

לחצו להורדת המדריך

מאמרים נוספים