המדינה הודיעה לבג"צ: תקנות דמי הטיפול הארגוני יתוקנו!

בעלי מפעלים, בתי מלאכה ותעשיינים השבוע היתה דרמה גדולה בבג"צ וזה עשוי לחסוך לכם ולמשק הישראלי מאות מיליוני שקלים בשנה.

נכון להיום תקנות הסכמים קיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים), תשל"ז-1977, מורות כי מעסיקים בתחום התעשייה והמלאכה חייבים לשלם דמי טיפול ארגוני להתאחדות התעשיינים והתאחדות התעשייה והמלאכה גם אם הם אינם חברים אצלם והם חברים בארגון מעסיקים אחר.

חובת תשלום זו להתאחדות התעשיינים והתאחדות התעשייה והמלאכה מתגבשת לפי הוראות התקנות מ 1977, עם חתימת הגופים הללו על הסכם קיבוצי שמורחב בצו הרחבה והיא ממשיכה עד אין סוף!

במסגרת עתירה שהוגשה על ידי משרדנו לבג"צ מטעם לשכת המסחר חיפה והצפון (כנגד שר הכלכלה ואח') ביקשנו מבית הדין הגבוהה לצדק בקשה חריגה מאוד: לפסול ולהוציא מספר החוקים של מדינת ישראל את תקנות 3(11)(א) ו- (ב) לתקנות הסכמים קיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים)!

תקנות אלה מאפשרות את המצב האבסורדי בו עשרות אלפי מעסיקים, תעשיינים ומפעלים מחויבים לשלם דמי טיפול ארגוני בסכומי עתק להתאחדות התעשיינים ולהתאחדות התעשייה והמלאכה גם אם הם מבקשים להיות חברים בארגון מעסיקים אחר (כדוגמת לשכת המסחר חיפה והצפון).

השבוע הודיעה פרקליטות המדינה לבג"צ: "לאחר בחינה ושקילה שערכה שרת הכלכלה והתעשייה עם הגורמים המקצועיים הנוגעים בדבר, בכוונתה לקדם תיקון לתקנות דמי טיפול לפיו יוצע לבטל את פסקאות (א) ו- (ב) לתקנה 3(11) לתקנות כאמור".

בכך קיבלה המדינה לאחר 7 שנים של מאבק משפטי בבית הדין הגבוהה לצדק את עמדתנו כי אין מקום לתקנות היוצרות אפליה קשה בין ארגוני מעסיקים, פוגעות בחופש הבחירה של המעסיקים עצמם ובחופש העיסוק של ארגוני המעסיקים.

נותר לקוות כי המדינה תעמוד מאחורי הודעתה ותפעל לתיקון ספר החוקים בהתאם.

 

מאמרים נוספים