המאבק ברפורמה בחקלאות הוא של כולנו. לא רק של החקלאים!

במסגרת מאבקנו ברפורמה בחקלאות התברר שמשרד החקלאות קידם את הרפורמה מבלי לבדוק ולשקול את השפעתה על הנושאים הבאים:

השלכות על שמירת קרקעות הלאום.

ירידה בהיקף השטחים המעובדים.

פגיעה בשימור השטחים הפתוחים וקרקע.

פגיעה בענף התיירות בישראל.

פגיעה באיכות הסביבה.

פגיעה במקורות המים.

פגיעה בערכי הנוף בישראל.

פגיעה בתרבות ומורשת ההתיישבות.

פגיעה בכלכלה והפרנסה בפריפריה.

פגיעה בביטחון המזון של מדינת ישראל.

פגיעה בערכי הטבע ובמגוון הביולוגי.

את כל הנושאים האלו שחשובים לכל אזרח בישראל בין אם הוא חקלאי ובין אם לאו, משרד החקלאות לא שקל בשעה שהוא החליט לקדם את הרפורמה. תבחרו איזה נושא חשוב לכם, ביטחון המזון? הפגיעה באיכות הסביבה? הפגיעה במגוון הביולוגי והטבע … . אתם לא צריכים להיות חקלאים כדי להיפגע מהרפורמה הזו. הצטרפו למאבק למען עתידה של מדינת ישראל.

מאמרים נוספים