הכנסת הודיעה לבג"צ: תקנות דמי הטיפול הארגוני יטופלו בכנס החורף הנכחי

לקוחות יקרים (תעשיינים בעלי מפעלים ובעלי בתי מלאכה)

במסגרת עתירה שהוגשה על ידי משרדנו לבג"צ[1] מטעם לשכת המסחר חיפה והצפון כנגד שר הכלכלה ואח', ביקשנו לפסול בספר החוקים של מדינת ישראל את תקנות 3(11)(א) ו- (ב) לתקנות הסכמים קיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים).

תקנות אלה מאפשרות מצב בו הנכם מחויבים לשלם דמי טיפול ארגוני להתאחדות התעשיינים ולהתאחדות התעשייה והמלאכה גם אם הנכם חברים בארגון מעסיקים אחר.

לאחר הודעת הפרקליטות לבג"צ כי "בכוונתה לקדם תיקון לתקנות דמי טיפול לפיו יוצע לבטל את פסקאות (א) ו- (ב) לתקנה 3(11) לתקנות כאמור". עתה הודיע גם הכנסת לבג"צ כי "ככל שהתקנות אכן יונחו על שולחן הוועדה כאמור בהודעת משיבי הממשלה, תעמיד אותן יו"ר הוועדה על סדר היום במהלך כנס החורף הנוכחי ותינתן לדיון בהן קדימות."

משרדנו מחויב להמשיך ולפעול הן בוועדות הכנסת והן בבג"צ, על מנת שתקנות דמי הטיפול הארגוני יתוקנו. ראוי כי התעשיינים, בעלי המפעלים ובתי המלאכה יוכלו לבחור בחופשיות לאיזה ארגון מעסיקים ברצונם להשתייך. מעסיקים המשלמים דמי חבר לארגון מעסיקים המספק להם סל שירותים עשיר, לא צריכים לשלם דמי טיפול ארגוני נוספים לארגון אחר שהם אינם חברים בו.

את לשכת המסחר חיפה והצפון מייצגים בבג"צ עו"ד גל עינב ועו"ד גילי עוז.

[1] בג"ץ 4929/14 לשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון נ' שר הכלכלה ואח'

מאמרים נוספים