הישג משפטי משמעותי למשרדנו

בית משפט השלום בנצרת דחה תביעה שהוגשה כנגד מנהל קהילה בקיבוץ בטענה להפליה בשל אי קבלת ילד למערכת החינוך אותה מפעילה האגודה הקהילתית בקיבוץ.
התביעה הוגשה על ידי משפחת הילד, אשר אינם מתגוררים בקיבוץ, לאחר שמנהל הקהילה הודיע להם כי אין מקום בגן הילדים מאחר וצפויים להיכנס אליו ילדים תושבי הקיבוץ.
טענת התובעים היתה כי בהתאם לנהלי משרד הכלכלה חלה חובה לקבלם בהתאם לסדרי ההרשמה למעון, וללא קשר למקום מגוריהם וכי אי קבלתם מהווה הפליה אסורה.
מנגד טען הקיבוץ, באמצעות עו"ד גל עינב, כי אין המדובר בהפליה אסורה שכן בחוק קיים חריג המאפשר ל"רשות מקומית" לתת עדיפות במתן שירותים לתושבי אותה רשות.
בית המשפט קיבל את עמדת הקיבוץ וקבע כי בפעולות מערכת החינוך לא נפל דופי וכי אף אם היה מוכח כי אי קבלת הילד נעשה בשל מקום מגוריו, הרי שעדיין היתה עומדת לאגודה ההגנה הקבועה בחוק ולפיה אבחנה בין תושבים ללא תושבים במתן שירותים אינה מהווה אפליה אסורה.
יודגש כי פסיקה תקדימית זו עומדת בניגוד לעמדת משרד העבודה והרווחה (הממונה על הפעלת המעונות) ומאפשרת לקיבוצים המפעילים מערכות חינוך פרטיות לתת העדפה לילדים תושבי הקיבוץ בקבלה לגנים.

מאמרים נוספים