הישג חשוב לתנועה הקיבוצית

https://m.knesset.gov.il/News/PressReleases/pages/press03.10.18.aspx

במסגרת דיוני ועדת העבודה ב"תקנות דמי הטיפול הארגוני", נקבע הישג חשוב לתנועה הקיבוצית, התנועה המושבית והחקלאים בישראל.
נציגי משרד העבודה והרווחה הודיעו כי הם נסוגים מהצעתם שלא לפטור את המגזר ההתיישבותי על מפעליו מתשלום דמי טיפול ארגוני לארגוני מעסיקים.

מאמרים נוספים