החקלאים פנו ליועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה על מנת שיורו על בדיקה של עבירות מרמה והפרת אמונים בצמרת משרד החקלאות ואגף התקציבים באוצר

עמותת החקלאים "קמה" (קיבוצים מושבים המרחב הכפרי), הפועלת למען החקלאות בישראל, פנתה בתאריך 17.8.2022 באמצעות עוה"ד גילי עוז ממשרדנו ליועצת המשפטית לממשלה, על מנת שתורה על בדיקה מקדימה של ביצוע עבירות "מרמה והפרת אמונים" ע"י שר החקלאות ומנכ"לית המשרד, בהובלת רפורמת החקלאות במהלך השנה האחרונה.

על פי המכתב שהועבר ליועמ"שית על ידי עו"ד עוז, יש לבדוק האם במסגרת קידום הרפורמה, נהגו השר והמנכ"לית מול הממשלה וועדת הכלכלה של הכנסת באופן בלתי תקין, תוך הטעיה של ממש לצורך קידום הרפורמה. עו"ד עוז מבקש לבדוק האם המעשים עשויים להוות עבירה של  הפרת האמונים כאמור בסעיף 284 לחוק העונשין.

כאמור במכתבו של עו"ד עוז, יש לבדוק האם הטעה שר החקלאות את הממשלה ואת ועדת הכלכלה של הכנסת כאשר הציג את הרפורמה ככזו המאמצת ובאה בהמשך לדוח ועדת קדמי, על אף שהדו"ח סותר את הרפורמה בכל הקשור להפחתת מכסים וייבוא של תוצרת חקלאית לישראל. המלצות ועדת קדמי היו: "לאחר שמיצה את בחינת הנושא, המליץ הצוות לשרים, ביום 29 בינואר 2012, על הפחתת מכסים במוצרי חקלאות שאינם מיוצרים בישראל או שהיקפי הייצור בהם זניחים …".

עו"ד עוז: "המלצות וועדת קדמי היו כי יש להפחית מכסים על מוצרי חקלאות שאינם מיוצרים בישראל או שהיקפי היצור שלהם זניחים, זאת בניגוד מוחלט למה שהוצג לממשלה לכנסת ולציבור בישראל".

לגבי מנכ"לית המשרד נתבקשה היועמ"שית לבדוק האם מסרה המנכ"לית לוועדת הכלכלה בישיבתה ביום 2.8.2021 מידע שאינו נכון על מנת לקדם את מדיניות השר. בהתאם למכתב עו"ד עוז, ביום 1.8.2021 הועבר למנכ"לית ולשר מסמך מטעם השירותים להגנת הצומח, על פיו מתנגדים השירותים באופן נחרץ לרפורמה. חרף האמור, בישיבת ועדת הכלכלה מיום 2.8.2021 בה נידונה הרפורמה, כאשר נשאלה המנכ"לית על ידי חה"כ רם בן ברק האם הגורמים המקצועיים בשירותים להגנת הצומח אינם מתנגדים לרפורמה, השיבה המנכ"לית בקול חד וברור כי הגורמים המקצועיים אינם מתנגדים!

עד נטען כי יש לבדוק האם השר והמנכ"לית פעלו להשתקת הדרג המקצועי והדרתו מפגישות מו"מ מקצועי עם החקלאים, האם איימו על עובדים בכירים בפיטורים והעברה מתפקיד ככל שלא יישרו קו עם השר, האם  השר והמנכ"לית ביקשו להסתיר את דו"ח החטיבה למחקר ואסטרטגיה במשרד החקלאות ועמדתה השוללת את הרפורמה ועוד.

בנוסף, פנה עוה"ד עוז ממשרדנו ליועמ"שית ולפרקליט המדינה בבקשה כי יבדקו האם הגישה המדינה בבג"צ 4469/22 ארגון מגדלי הדבורים בישראל ואח' נ' שר האוצר ואח', תגובה הכוללת מידע שאינו אמת. לדברי עו"ד גילי עוז: "יש לזכור שלאחר שהמדינה הגישה לבג"צ תגובה עם אמירות שאינן אמת, בג"צ דחה את עתירת מגדלי הדבורים. מילים אחרות, ייתכן שבג"צ הוציא תחת ידו פסק דין מוטעה בגלל הטעיית הגורמים הפוליטיים אותו ואת זה הדעת אינה סובלת. לא בכדי מסירת "עדות שקר" ו/או "שבועת שקר" הנן עבירות בחוק העונשין". 

מאמרים נוספים