החקלאות תנצח!

ציון דרך והישג משמעותי לחקלאים ולצרכנים במדינת ישראל.

ועדת הכלכלה אישרה היום פה אחד את הצעתנו לתיקון חוק הגנת הצרכן, והחוק הועבר לקריאה ראשונה בכנסת. בהתאם לתיקון, רשתות השיווק יחויבו לסמן את ארץ המקור של התוצרת החקלאית הנמכרת בתפזורת.

חוק סימון ארץ המקור הוא קודם כל חוק צרכני המאפשר לצרכנים לבחור איזו תוצרת חקלאית לרכוש. יחד עם זאת, רכישת תוצרת חקלאית כחול לבן שתתאפשר באמצעות החוק, תחזק את היכולת לשמור על קרקעות הלאום, תמנע ירידה בהיקף השטחים המעובדים, תמנע פגיעה בשימור השטחים הפתוחים, בערכי הטבע והמגוון הביולוגי, בענף התיירות, באיכות הסביבה, במקורות המים, בערכי הנוף, בתרבות, בכלכלה בפריפריה ובביטחון המזון של מדינת ישראל.

מאמרים נוספים