"הזווית המשפטית" – סלמונלה ברשתות המזון

משרד הבריאות מפרסם היום 22.9.2016 כי ישנו חשד לסלמונלה במוצרים של אחת מיצרניות המזון הגדולות במשק. הודעות בדבר סגירת מפעלי מזון והזהרות לציבור על מזון פגום בשווקים הפכו לשגרה. משרד הבריאות הוריד את הכפפות. צריך לדעת בסמכות המשרד לאסור על חברה לייצר ולשווק את מוצריה, לחייב חברה להשמיד מוצרים, להוביל חקירה עד להגשת כתבי אישום ועוד.

הפעלת מפעלי מזון, חדרי אוכל ועסקי מזון בניגוד לסטנדרטים התברואתיים הקבועים בחוק, גוררת סנקציות חמורות הרבה מעבר לצווי סגירה מנהליים. בצוו הסגירה טמון אמנם נזק כבד לבעלים, אולם החוק מורה כי פעילות מסוג זה הנה גם עבירה פלילית שיש בצידה מאסר של עד 18 חודשים וקנסות בהתאם.
קיבוצניקים? חדרי אוכל של קיבוצים המוכרים מזון לאנשים שאינם חברי הקיבוץ בלבד, הנם לפי החוק עסק למכירת מזון לכל דבר ועניין. הסטנדרטים התברואתיים הנדרשים ממטבחי הקיבוצים וחדרי האוכל הנם בהתאם לחוק. כמו כן, המחוקק לא אפשר למנהלים ולנושאי משרה להתחבא מאחורי "מסך ההתאגדות" והוא קובע כי במקרה של עבירה יואשם כל אדם אשר בשעת ביצועה היה מנהל או אחראי לעניין.

מאמרים נוספים