הוזלה בהפעלת בריכות השחייה

עד היום, בהתאם לתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחייה), תשנ"ד-1994, בעלים ומפעילים של בריכות שחייה, צריכים היו לפי חוק לדאוג לכך שיימצא בחצר הבריכה מפעיל בריכה בעל האישורים הנדרשים, וזאת כל עוד הבריכה פתוחה.

הוראות התקנות גרמו להוצאות העסקה גבוהות של מפעיל כאמור, אשר היה עליו להיות נוכח פיזית בבריכה לאורך כל שעות פתיחתה.

ביום 26.12.2018, פורסם ע"י שר הבריאות תיקון ל"תקנות בריכות השחייה", על פיו ניתן להפעיל את בריכת השחייה ללא נוכחות מפעיל ובלבד שיתקיימו כל אלה:

  1. בעל הבריכה מינה מפעיל לבריכה; שם המפעיל, כתובתו ואמצעי קשר שבו ניתן להשיגו בכל עת שהבריכה פתוחה, יישמרו בבריכה וכן יצוינו בשלט שיוצב בבריכה שם המפעיל ואמצעי קשר שבו ניתן להשיגו.
  2. בכל עת שהבריכה פתוחה למבקרים, בעל הבריכה יעשה כל שניתן כדי לוודא כי מפעיל הבריכה יהיה זמין כך שיוכל להגיע לבריכה בתוך 30 דקות מעת שקראו לו.
  3. בעל הבריכה ידווח מיד למפעיל על חריגות בבדיקות המים המחוייבות בתקנות.

בהתאם לאמור לעיל, ניתן יהיה להוזיל את הוצאות העסקתו של מפעיל הבריכה שכן הדרישות ואופי עבודתו בפועל ישתנו. לתשומת ליבכם כשאתם מרכיבים את תקציב עונת הרחצה הבאה.

להסברים והבהרות ניתן לפנות למשרדנו.

 

מאמרים נוספים