ההבדלים בין ייפוי כוח מתמשך לאפוטרופסות

ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך המאפשר לכל אדם בגיר, לקבוע מי יטפל בענייניו בעתיד, אם וכאשר לא יוכל לטפל בהם בעצמו ובאיזה אופן (להלן: "הממנה"). הממנה יכול לכלול הנחיות מקדימות למועד כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף וכן לעניין פקיעתו.

ייפוי הכח המתמשך הוחל עקב תיקון 18 לחוק אשר נכנס לתוקף בשנת 2016 והביא עימו שינוי תקדימי הטומן בתוכו מהפכה חוקתית בכל הקשור לשמירה על חוק יסוד – כבוד האדם וחירותו. לפני החלת התיקון, כשהממונה נכנס למצב של אי כשירות מסיבות שונות (הדרדרות קוגניטיבית, זקנה, מחלה, תאונה וכו') בני משפחתו או מקורביו היו צריכים לפנות לבית המשפט לצורך מינוי אפוטרופוס על מנת שיוכלו לפעול בענייניו. עידן שלילת זכויות לאדם בעת מינוי אפוטרופוס כברירת מחדל יחידה תם. החקיקה החדשה מאפשרת לכל אדם בעודו כשיר וצלול בדעתו להסדיר מבעוד מועד את אופן הטיפול בו בעת אובדן כשירות. ייפוי כוח מתמשך הנו הפתרון היעיל ביותר לדאוג לעיגון רצונו של הממנה להמשך התנהלות כלכלית עתידית במשאביו, ענייניו האישיים והרפואיים באמצעות מינוי של אדם עליו הוא סומך.

מאמרים נוספים