האם השרימפס והקלמארי יעלמו מתפריטי המסעדות בישראל?

ביום 16.10.218, חתם השר להגנת הסביבה מר זאב אלקין על הכרזה המכניסה, בין היתר, את השרימפס, הקלמארי ודגים נוספים לרשימת המינים המוגנים בישראל.

המשמעות: לא ניתן לפגוע (שליה, השמדה, הריסה, שבירה, חבלה, קטיפה, עקירה, נטילה וכד') או לסחור (קניה, מכר, חליפין, לייצא, לייבא וכד') במינים מוגנים אלו אלא בהיתר מיוחד. מילים אחרות, המינים הללו אינם יכולים להגיע לצלחת הסועד הישראלי!

למיטב הבנתנו, ההכרזה נחתמה לאחר שגורמים בעלי אינטרס בהם נועץ המשרד להגנת הסביבה, הטעו את השר לחשוב כי השריפס, הקלמארי ודגים נוספים נמצאים בסכנת הכחדה. גורמים אלו "התקשו" כנראה להפריד בין היותם ארגונים פעילים למען הגנה על זכויות בעלי חיים ואף מטיפים לצמחונות, לבין היותם גורם מקצועי המייעץ למשרד הגנת הסביבה בעניין מינים הנמצאים בסכנת הכחדה.

הציבור וענף המסעדנות בישראל אינו מודע כלל ל"סערה" המתחוללת כרגע מאחורי הקלעים, שכן להכרזה התמוהה הזו יש השפעות רוחב שכלל לא נידונו או נלקחו בחשבון טרם ההכרזה.

משרדנו, המייצג חלק מענף הדייג הימי, פועל בימים אלו מול המשרד להגנת הסביבה על מנת לבטל ו/או לתקן את הכרזת השר וככל שזו לא תבוטל או תתוקן משרדנו הונחה להגיש עתירה לבג"צ בעניין.

חשוב לומר כי מבדיקה שערכנו עם גורמים מקצועיים, לא זו בלבד  שהקלמארי, השרימפס ומינים נוספים שהוכנסו לרשימה אינם נמצאים בסכנת הכחדה, אלא להיפך, מדובר במינים הנמצאים במצב של "התפוצצות אוכלוסין". חמור מכך, בין המינים ברשימה החדשה, ישנם מינים פולשים, אשר באופן תמוה קיבלו ע"י מדינת ישראל "צו הגנה".

את הלקוחות בתיק זה מייצג עוה"ד גיל עוז ממשרדנו.

מאמרים נוספים