דירקטור, נגיף הקורונה לא מחכה לך!

השפעות נגיף הקורונה ניכרות בכל מקום. דירקטורים ונושאי משרה, המשבר הזה לא תיאם איתכם את בואו וחמור מכך הוא גם לא מחכה לכם. זה הזמן להביא לידי ביטוי את היכולות והכישורים של הדירקטורים באופן אישי ושל הדירקטוריון כצוות אסטרטגי האחראי להובלת התאגיד והבאתו לחוף מבטחים בצונאמי הכלכלי שנכפה עלינו.

פעלו על מנת לצפות משברים והפסדים כמו גם הזדמנויות, הגיבו והתכוננו למה שנחזה או עשוי להיות סיכון לפני שהוא נכפה עליכם כמשבר. תיזמו, תכתיבו דרך, אל תהיו מובלים עכשיו. לערנות וליכולת התגובה המהירה שלכם, עשויה להיות השפעה מכרעת על שרידות התאגיד וצמיחתו.

אישרתם לפני זמן מה תכנית אסטרטגית, "תכנית חומש", יעדים, תקציב, השקעות ? –  כדאי לבחון הכל מחדש (גם עם הושקע הון בתהליכים הללו). בצעו התאמות, יכול להיות שחלק ממה שקבעתם לא רלוונטי, יכול להיות שבהמשך הדרך שבה בחרתם נפערה תהום. עכשיו זמן לגמישות, ליצירתיות, תגובה מהירה וחיפוש הדרך הנכונה אל היעדים. יש סיכונים, יש גם הזדמנויות, תנטרו ואל תחמיצו אותם.

ישיבות דירקטוריון: קבעתם בתחילת השנה ארבע ישיבות רבעוניות. יכול להיות שברבעון השלישי לא יהיה על מה לשבת. זה הזמן לקיים התייעצויות וישיבות על מנת לנטר את הסיכונים, המשברים וההזדמנויות מבעוד מועד. היו ערים לאירועים חריגים או מגמות שמתחילות להתעורר ושעשויות להשפיע על התאגיד או על לקוחות וספקים שלכם. תיזמו דיונים בדיוק בנושאי השלכות המשבר והצעות להתמודדות.

רגולציה: אם עדיין לא עשיתם זאת, דאגו שהתאגיד יגבש צוות או ימנה אחראי למימוש ועדכון הוראות הרגולטור ומשרדי הממשלה הנוגעים לפעילות התאגיד. (תקנות שעת חירום כבר מחייבות זאת בחלק מהמקרים) בקשו דיווחים בנושא. העדר ידיעה או התייחסות באשר לאלו, עשויים להביא לפגיעה או לאי מימוש זכויות והזדמנויות. שימו לב, הרגולטור עובד בימים אלו בדינמיות ובמהירות רבה באמצעות תקנות שעת חירום, על התאגיד להיות מעודכן באופן יומי במתרחש.

כספים: זה הזמן לצאת ממרחב הנוחות של "אנשי המספרים" המהווים בדרך כלל חלק גדול מהחברים סביב שולחן הדירקטוריון. התמקדות בניתוח דוחות כספיים כמנהג היומיום, עשויה לסכל מתן דגש לבחינה ומיקוד בתהליכים, מגמות ואירועים בסביבה העסקית שלכם שאין להם זכר בדוחות, אך אם יתממשו, כשהם יתחילו להופיע בדוחות זה עשוי להיות מאוחר מדי. שליטה במספרים, ומתן הסברים מלומדים לחבריכם בדירקטוריון בשעה זו אינה מספקת כדי לממש את אחריותכם.

ספקים ולקוחות: וודאו שהספקים של התאגיד שורדים, שיש מי שמנהל עמם קשר ומקבל מהם תשובות באשר למצבם (מצב מלאים רו כל נתון אחר שעשוי לסייע בהבנת מצבם). מומלץ אף לבצע בדיקה מחודשת של תנאי מימון ותנאי האשראי לספקים ולבצע התאמה לאשראי לקוחות. ככל שיש צורך, יש לבצע בדיקות של לקוחות שמדליקים אצלכם נורות אזהרה. זכרו בשעות כאלו אף אחד לא תולה שלט בכניסה לעסק – "עסק במצב סופני" ולא כל אחד ממהר לנדב מידע על מצבו האמיתי. עליכם לפעול על מנת לקבל מידע שיסייע בעדכם לייצר תמונה של המשמעויות, ההשפעות והסיכונים שנוצרו בפני התאגיד בו הנכם מכהנים, ולא פחות חשוב מכך את אותה תמונה של הספקים והלקוחות שלכם.

כוח אדם: המשבר עשוי לאלץ את התאגיד בהתארגנות והערכות שונה מבחינת העסקת העובדים (בשל תקנות שעת החירום והרגולציה או בשל התייעלות). תקופת הקורונה לימדה אותנו שאפשר להעסיק אחרת. בקשו לקיים דיון בדבר צורות ואפשרויות העסקה בזמן הנוכחי ולאחריו. יכול להיות שתגלו כי התאגיד יכול גם לעבוד אחרת ולהתייעל גם לאחר עידן הקורונה.

יחד עם זאת, זכרו כי העובדים נמצאים עכשיו במשבר, ברמה התעסוקתית ובהיבטים אישיים ומשפחתיים נוספים בשל משבר הקורונה. התאגיד צריך להיות ער לכך ולתת לכך מענה. ניתן ליצור מנגנון השומר ומחזק את הקשר עם העובדים בתקופה זו. ודבר אחרון והכי חשוב – העיקר הבריאות! וודאו שהתאגיד פועל בהתאם לחוק ומגן על העובדים והלקוחות מפני הנגיף באופן מיטבי.

 

רצ"ב המדריך לדירקטור  (לחץ להורדה)

מאמרים נוספים