דירקטורים יש לכם זכות לקבל ייעוץ

כמה פעמים ישבתם בישיבת ועד/דירקטוריון והרגשתם שחסר לכם מידע, זווית אחרת, דעה נוספת, חוו"ד מקצועית מתחום נוסף שיש לו נגיעה להחלטה שעומדים לקבל. כמה פעמים הרגשתם שהמידע לא שלם, שהתשתית המקצועית חסרה. בואו נודה על האמת, זה כנראה קרה לכם יותר מפעם אחת. הניסיון מלמד, שכאשר זה קורה, פעמים רבות הדירקטורים מעדיפים לשתוק, לא להפריע לתהליך, לעיתים הם מעדיפים לסמוך על המנכ"ל או על פלוני שיושב לצידם.

אז זהו, שאדישות במקרים אלו לא צריכה להיות אופציה ולפחות ראוי להעלות את נושא קבלת הייעוץ הנוסף לדיון.

סעיף 266(א) לחוק החברות קובע כי "לצורך ביצוע תפקידו זכאי דירקטור, במקרים מיוחדים, לקבל ייעוץ מקצועי על חשבון החברה, אם כיסוי ההוצאה אושר על ידי דירקטוריון החברה או על ידי בית המשפט".

ההמלצה שלנו: כדירקטורים אסור לכם להיות אדישים. במקרים בהם יש לכם תחושה שאתם זקוקים לייעוץ נוסף טרם קבלת החלטה אל תהססו לפנות ולקבל את אישור הדירקטוריון.

בנוסף זיכרו, כדירקטורים אמנם הנכם זכאים להיעזר בחוות דעת וייעוץ של מומחים ובעלי מקצוע. עם זאת, קבלת יעוץ כאמור, אינה פוטרת אתכם מהפעלת שיקול דעת עצמאי באשר לנכונות וטיב הייעוץ.

 

 

 

 

 

 

מאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי

מאמרים נוספים