גמול שעות נוספות גלובאלי אינו מהווה חלק מהשכר הקובע לפיצויי פיטורים

לאחרונה ניתן פסק דין בבית הדין הארצי לעבודה במסגרת הליך ע"ע (ארצי) 56265-09-22 היפופוטם בע"מ – רפאל שם טוב, במסגרתו דן בית הדין בערעור מעסיקה על פסק דינו של בית הדין האזורי בחיפה.

בפסק הדין בערעור נקבע כי משעה שגמול השעות הנוספות הגלובליות הינו רכיב שכר אותנטי, הוא אינו חלק מהשכר הקובע לפיצויי פיטורים, על אף העובדה כי מדי חודש נהגה המעסיקה להפקיד לפנסיה אף מרכיב זה. בית הדין הארצי שב וחזר על ההלכה לפיה "העובדה שמופקדים דמי גמולים בגין רכיב שכר לא מלמדת בהכרח כי רכיב שכר זה הוא חלק מהשכר הקובע לפיצויי פיטורים".

בית הדין קבע כי בטעות בוצעו ההפקדות אף מרכיב השעות הנוספות וכי אין בכך כדי להוות "שכר קובע" לצורך חישוב פיצויי פיטורים (ראו תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), התשכ"ד – 1964).

לאור פסיקה זו, אנו שבים וממליצים למעסיקים לבחון את ביצוע ההפקדות החודשיות מרכיבי השכר ולהיוועץ בגורמי מקצוע בעת עריכת "גמר חשבון" לעובדים שסיימו את עבודתם. הדבר עשוי לחסוך מאות אלפי ₪ למעסיקים.

מאמרים נוספים