במשרדי האוצר והחקלאות לא טרחו לבדוק את השפעות הרפורמה על מדינת ישראל

במשרד החקלאות יודעים כי בדומה לחקלאות העולם גם החקלאות הישראלית מייצרת תועלות רבות למדינה: מזון בריא, ביטחון מזון, שטחים פתוחים ונוף, ביטחון ותעסוקה באזורי ספר, ערכים חברתיים הקשורים לחינוך, תרבות ופנאי ועוד. מכלול התרומות נובע בין היתר מפריסת החקלאות בכל שטחי הארץ, ומייצור יציב וקבוע של תוצרת חקלאית מגוונת המותאמת למאפיינים של אזורי הגידול וליתרונות היחסיים שלהם.

העובדה שבמשרד החקלאות איש לא בדק את השפעות הרפורמה על התרומה והערכים המוזכרים לעיל צריכה להדאיג את כולנו ולא רק את החקלאים. החקלאות מהווה תשתית לאומית חשובה ביותר עבור מדינת ישראל ואזרחיה וברור כי הרפורמה צריכה היתה להעשות על בסיס בדיקות רחבות ותשתית מקצועית ומחקרית מוצקה.

ככל שעובר הזמן מתבהרת התמונה הבאה, במשרדי האוצר והחקלאות החליטו להתעלם ממידע שהונח על שולחנם טרם פרסום הרפורמה, לפיו שינוי במדיניות התמיכות צריך להתבצע באופן הדרגתי, ודורש תקציבי ממשלה ניכרים שיש לעגן לאורך זמן.  כנראה ששכחו באוצר שההתבססות על התמיכות העקיפות נוצרה כפשרה בין הרצון לשמור ולקדם את החקלאות וההתיישבות ובין מחסור בתקציבים הנדרשים לתמיכות ישירות עתירות תקציב.

באוצר אף החליטו להתעלם כנראה ממידע מקצועי שהונח על שולחנם האומר את הדבר הבא: "יש להבטיח כי יישום של רפורמה במדיניות התמיכות והתאמת תמהיל הגידולים לתנאים החדשים ייעשה תוך שמירה על יציבות אספקת המזון הטרי לאוכלוסייה בכמות ובמגוון מספקים לאורך זמן. כמו כן, מעבר מתמיכות מבוססות מחירים לשיטות תמיכה חלופיות מהווה שינוי מהותי ביותר במדיניות החקלאית של מדינת ישראל, ועשוי לגרום לתמורות מרחיקות לכת במבנה ענף החקלאות. לכן מומלץ מעבר הדרגתי שמאפשר את התאמת החקלאות וההתיישבות לשינויים הצפויים ברמת המחירים ובמחירים היחסיים של המוצרים השונים, תוך הבטחת קיומה של חקלאות רווחית  המקיימת את התועלות הציבוריות הגלומות בה".

מילים אחרות, במשרדי האוצר והחקלאות יודעים היטב את המשמעויות ההרסניות של הרפורמה, מצד שני לא יודעים דבר על השפעתה באשר לתועלות של החקלאות (ביטחון מזון, נוף, תיירות, איכות סביבה וכד'). העיקר שממשיכים לקדמה בלהט. אני מציע לכל מי שהמדינה הזו יקרה לו בין אם הוא חקלאי ובין אם לאו, להתנגד לרפורמה באופן נחרץ. מדובר במהלך פוליטי מרושל ומסוכן.

מאמרים נוספים