בג"צ דחה עתירה שעניינה ביטול פסק דין בעניין לשון הרע בקיבוץ (פסק הדין ניתן על ידי הבורר עו"ד גילי עוז)

ביהמ"ש העליון בשבתו כבג"ץ דחה עתירה של חבר קיבוץ שביקש לבטל פסק דין של רשם האגודות, אשר אישר את פסק דינו של עו"ד גילי עוז כבורר בתביעת לשון הרע שהגישו זוג חברים נגד חבר נוסף.

בפסק הדין המקורי קבע עו"ד גילי עוז, לאחר הליך הוכחות ובחינת מכלול העדויות והראיות,  כי אמירותיו של החבר הנתבע בשני אירועים שונים עולים כדי פרסום לשון הרע וכי לחבר לא עומדות ההגנות המנויות בחוק.

עוד נקבע בפסק הדין כי הדברים שנאמרו על-ידי העותר "הנם קשים, בוטים וקיצוניים בחומרתם כלפי התובעים…מדובר בפרסום הנעשה בתוך קהילה קטנה בקיבוץ, מה שמעצים ומאדיר את הפגיעה והעלבון בתובעים אשר הנתבע ממש מייחס להם עבירות פליליות חמורות". לנוכח האמור, החליט הבורר לקבל את התביעה, תוך חיובו של העותר בתשלום פיצוי בסך של 20,000 ש"ח לכל אירוע, ובסה"כ 40,000 ש"ח. עוד חויב העותר לשלם למשיבים סך של 20,000 ש"ח בגין הוצאות ושכ"ט עו"ד.

לאחר שרשם האגודות דחה את ערעור החבר על פסק הדין של עו"ד גיל עוז, עתר החבר לבג"צ אולם האחרון דחה עתה את עתירתו.

יודגש כי עילות ההתערבות בהחלטות רשם האגודות השיתופיות בענייני בוררות הן מצומצמות ושמורות רק למקרים חריגים שבהם נפלה בהחלטה טעות משפטית מהותית, או בנסיבות יוצאות דופן אחרות שבהן טעמי צדק מחייבים לתקן את ההחלטה. בג"צ לא מצא כי המקרה שלפניו נמנה עם המקרים האמורים.

מאמרים נוספים