אחריות אישית על נושאי משרה לתאונות של עובדי קבלן

כשמתרחשת תאונת עבודה במקום עבודה, נושאי המשרה נותרים חשופים לאישום פלילי הנובע מאחריותם על העובדים ואחריותם להתנהלות תקינה ובטיחותית במקום העבודה ("אחריות שילוחית"). יובהר כי אין הכרח כי נושא המשרה יעבור באופן אישי על החוק, אלא מעצם היותו אחראי על שליחת עובד לבצע עבודה בניגוד לחוק.

מקרה כזה הובא לפתחו של בית המשפט המחוזי במסגרת כתב אישום אשר הוגש כנגד נושאי משרה בכירים בתאגיד (מנכ"ל, סמנכ"ל וממונה בטיחות) ופסק דינו (ניתן ביום 12.06.22) מהווה תמרור אזהרה עבור כלל המעסיקים ונושאי משרה בכירים בפרט. בפסק הדין נדון מקרה של עובד קבלן, אשר ביצע עבודות בגובה ללא הכשרה מתאימה וללא אמצעי בטיחות מספקים. העובד נפל במהלך עבודתו ונפצע באורח חמור.

בפסק דין ארוך ומנומק הרשיע בית המשפט את הנאשמים במה שמהווה חלק משינוי מגמתי בתפיסת בתי המשפט באשר לגורם הנושא באחריות במקרים של תאונות עבודה.

עוד נקבע בפסק הדין כי על אף טענת הנאשמים לפיה התובע עבד כשכיר אצל עובד קבלן עימו התקשר התאגיד בהסכם למתן שירותים, הרי שעדיין "השליטה הגמורה" על התובע הייתה בידי התאגיד ולפיכך התובע היה למעשה עובד של התאגיד (ולא של הקבלן) בעת התאונה.

בית המשפט המחוזי הותיר את פסק הדין על כנו וגזר על נושאי המשרה עונשי מאסר על תנאי, פיצוי אישי לנפגע העבירה בסך 30,000 ₪ וקנס של 10,000 ₪. על החברה הושת תשלום פיצוי בסך 120,000 ₪ וקנס על סך 20,000 ₪.

לסיכום – אנו ממליצים לבנות תוכנית מקיפה לניהול מערך הבטיחות בעסקים ולהיות מלווים בייעוץ משפטי בטרם התקשרות עם קבלן שירותים על מנת לקיים את כל חובותיכם על פי חוק ועל מנת להקטין את חשיפת נושאי המשרה בתאגיד לאישומים פליליים.

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בנושא.

מאמרים נוספים