הצבת מצלמות מעקב במרחב הציבורי בישובים

בישובים רבים ברחבי הארץ החלו להתקין מצלמות אבטחה במרחבים הציבוריים, לצורך אבטחה, חיזוק תחושת הביטחון, יצירת הרתעה, מניעת עבירות וגילוין, שמירה על הסדר הציבורי ועוד.  לצד אותן תכליות ראויות בהצבת מצלמות אבטחה כאמור, קיים החשש כי הדבר יהווה פגיעה בזכות…